Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Wydarzenia

18.03.2013r. – przekazano Zamawiającemu Raporty z oceny Wniosków wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry” celem przesłania ich do Biura Koordynacji Projektu oraz Banku Światowego.

18.03.2013r. – przekazano Zamawiającemu Raporty z oceny Wniosków wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-1 „Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)” celem przesłania ich do Biura Koordynacji Projektu oraz Banku Światowego.

11.03.2013r. – odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry”.

05.03.2013r. – odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry”.

28.02.2013 r. – odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry”.

26.02.2013 r. – odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-1 „Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)”.

21.02.2013 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry”.

14.02.2013 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej oceniającej Wnioski wstępnej kwalifikacji Wykonawców dla Kontraktu na roboty B3-1 „Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)”.

21.01.2013 r. – uzyskano klauzulę „NO OBJECTION” Banku Światowego dla końcowej wersji dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu na roboty B3-2 „Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do rz. Odry” realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jako zadanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

21.01.2013 r. – uzyskano klauzulę „NO OBJECTION” Banku Światowego dla końcowej wersji dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu na roboty B3-1 „Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)” realizowanego w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jako zadanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: