Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Wydarzenia

13.03.2013r. – odbyło się spotkanie z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie skoordynowania działań Inwestora i zarządzającego nieruchomościami zlokalizowanymi w pasie zajęć czasowych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych. Omówiono działania, które pozwolą na rozwiązanie kolizji z nielegalnymi ogródkami działkowymi.

12.02.2013 r. – odbyło się spotkanie w BKP dot. podsumowania ustaleń z warsztatów szkoleniowych z zakresu monitoringu środowiskowego, które odbyły się 28-30.01.2013r. z udziałem przedstawiciela Banku Światowego. Warsztaty poświęcono omówieniu zagadnień związanych z „Monitorowaniem i Raportowaniem Działań Łagodzących i Kompensacji prowadzonych w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry”.

28-30.01.2013 r. – odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu monitoringu środowiskowego z udziałem przedstawiciela Banku Światowego. Warsztaty poświęcono omówieniu zagadnień związanych z „Monitorowaniem i Raportowaniem Działań Łagodzących i Kompensacji prowadzonych w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry”.

28.01.2013 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 43/12 z dnia 31 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „OPATOWICE – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 4)” stała się ostateczna z dniem 10 stycznia 2013 r.

28.01.2013 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 42/12 z dnia 31 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „NOWY DOM – podwyższenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 5)” stała się ostateczna z dniem 10 stycznia 2013 r

24.01.2013 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 38/12 z dnia 31 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „KAMIENIEC WROCŁAWSKI-WOJNÓW – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 8)” stała się ostateczna z dniem 10 stycznia 2013 r.

24.01.2013 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 36/12 z dnia 31 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „JANOWICE – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 6)” stała się ostateczna z dniem 29 grudnia 2012 r.

24.01.2013 r. – Inżynier Kontraktu wydał konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (Lider) i FERROVIAL AGROMAN S.A. (Partner) Wykonawcy kontraktu na roboty B1-3 „Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej miasta Wrocławia” polecenie rozpoczęcia robót z dniem 29.01.2013 r.

28.12.2012r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 37/12 z dnia 31 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „LESICA – przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12)” stała się ostateczna z dniem 22 grudnia 2012 r.

28.12.2012r. – Wojewoda Dolnośląski wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji nr 35/12 z dnia 30 października 2012r. Przedmiotowa decyzja zezwalająca Województwu Dolnośląskiemu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego pn. „JESZKOWICE – budowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 7)” stała się ostateczna z dniem 22 grudnia 2012 r.

Strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: