Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Przetargi

Wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowi) na cele realizacji Projektu MWWW wdrażanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Wybór Wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości (rzeczoznawcy majątkowego) na cele realizacji Projektu MWWW wdrażanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry” dokonano wyboru Wykonawców usługi:

„Accord” Wycena Nieruchomości

„Value” Wycena Nieruchomości

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych "2 SIPEX"

Obsługa notarialna Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na cele realizacji Projektu MWWW wdrażanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Obsługa notarialna Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na cele realizacji Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wdrażanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry” dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia:

Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wilczkiewicz Małgorzata Muszyńska s.c.

Kancelaria Notarialna Notariusza Marcina Krześ

26.08.2014

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych informuje, że przetarg dot. kontraktu Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry nr ORFPP B3-2 został rozstrzygnięty.

SZCZEGÓŁY

 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych informuje, że przetarg dot. kontraktu Odcinek: Przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) nr ORFPP B3-1 został rozstrzygnięty.

SZCZEGÓŁY

 

Wykonawcy robót budowlanych zostają wyłaniani w wyniku przeprowadzenia międzynarodowego przetargu konkurencyjnego według procedur Banku Światowego.

Lp Nr i nazwa
Kontraktu na Roboty
Stan zaawansowania procedury przetargowej Wykonawca Robót
1 Kontrakt B1-1
Modernizacja obwałowania Blizanowice - Trestno
Zakończyła się procedura przetargowa. W dniu 17.04.2012 r. została podpisana Umowa z firmą Energopol - Szczecin S.A.
2 Kontrakt B1-2
Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce
Zakończyła się procedura przetargowa. W dniu 31.08.2012 r. została podpisana Umowa z firmą Skanska S.A.
3 Kontrakt B1-3
Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia
Zakończyła się procedura przetargowa. W dniu 28.11.2012 r. została podpisana Umowa z konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A.
4 Kontrakt B1-11
Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia
Zakończyła się procedura przetargowa. W dniu 26.10.2012 r. została podpisana Umowa z firmą Skanska S.A.
5 Kontrakt B3-1
Odcinek: Przelew Odra-Widawa – do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)
Zakończyła się procedura przetargowa. W dniu 23.09.2014 r. została podpisana Umowa z firmą Skanska S.A.
6 Kontrakt B3 - 2
Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego
(ul. Krzywoustego do ujścia do Odry)
Zakończyła się procedura przetargowa.

W dniu 23.09.2014 r. została podpisana Umowa z firmą Mota-Engil Central Europe S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: