Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Lokalizacja

Legenda

  • Trasy projektowanych wałów przeciwpowodziowych
  • Trasy przebudowanych wałów przeciwpowodziowych
  • Wały przewidziane do częściowej lub całkowitej rozbiórki
  • Obniżenie niwelety istniejącej drogi
  • Podwyższenie niwelety istniejącej drogi
  • Mosty do przebudowy
  1. Nr obiektu WWW
  2. Podział między obiektami kontraktu B3
  1. Liczba zgrupowanych obiektów WWW w rejonie
Komponent B1 Modernizacja obwałowań Odry
Kontrakt Obiekt WWW
B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice - Trestno Blizanowice – Trestno – (wał polderu) przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 3)
B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 1)
Radwanice – etap II modernizacja wału polderowego na odcinku droga opolska – Sie (Obiekt WWW nr 2)
Siechnice – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 20a)
B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia Opatowice – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 4)
Nowy Dom – podwyższenie wału p/pow. (Obiekt WWW nr 5)
Janowice – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 6)
Jeszkowice – budowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 7)
Kamieniec Wrocławski – Wojnów – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 8)
Międzyrzecka – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 47)
B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia Różanka – przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 10)
Rędzin – przełożenie wału p/pow. (Obiekt WWW nr 11)
Lesica – przełożenie wału p/pow. (Obiekt WWW nr 12)
Szczepin - przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 13)
Kozanów - przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 15)
Maślice - przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 16)
Pracze Odrzańskie - przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 17)
Janówek - przebudowa wału p/pow. (Obiekt WWW nr 18)
Komponent B3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widaway
Kontrakt Obiekt WWW
B3-1 Odcinek:
Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego
(ul. Krzywoustego)
Przelew Odra – Widawa – Jaz klapowy (Obiekt WWW nr 40)
Przebudowa mostu drogowego (Obiekt WWW nr 41.1)
Przebudowa mostu drogowego (Obiekt WWW nr 41.2)
Rozbudowa kanału (Obiekt WWW nr 41.3)
Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (Obiekt WWW nr 42.1)
Przebudowa mostu drogowego B. Krzywoustego (Obiekt WWW nr 42.1.1)
Kanał – nowy wał prawobrzeżny (Obiekt WWW nr 44.1)
Kanał – nowy wał lewobrzeżny (Obiekt WWW nr 44.11)
Kanał – nowy wał lewobrzeżny (Obiekt WWW nr 44.11)
Swojczyce – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.12)
Kowale – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.13)
Krzywoustego – linia kolejowa – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.14)
Wilczyce – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.2)
Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.3)
Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.3)
Modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.1)
Wilczyce – modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.2)
Krzywoustego – linia kolejowa, modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.3)
Modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.5)
Kowale – modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.6)
Rozbiórka wału (Obiekt WWW nr 46.1)
B3-2 Odcinek:
Rzeka Widawa od mostu kolejowego
(ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry
Paniowice – rozbiórka wału p/pow. (Obiekt WWW nr 19)
Przebudowa mostu drogowego w m. Widawa (Obiekt WWW nr 42.2)
Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (Obiekt WWW nr 42.3)
Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego (Obiekt WWW nr 42.3.1)
Zwiększenie przepustowości mostu na Widawie w m. Psary (Obiekt WWW nr 43)
Szewce – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.10)
Szewce – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.10)
Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (Obiekt WWW nr 44.15)
Sołtysowice (wał wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej) (Obiekt WWW nr 44.15)
Polanowice – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.16)
Polanowice – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.16)
Pracze Widawskie – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.17)
Świniary – modernizacja wału (Obiekt WWW nr 44.18)
Psie Pole – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.4)
Kłokoczyce – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.5)
Krzyżanowice – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.6)
Psary – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.7)
Psary – wał wyspowy (Obiekt WWW nr 44.8)
Szymanów – nowy wał (Obiekt WWW nr 44.9)
Krzyżanowice – modernizacja wału (Obiekt WWW nr 45.4)
Pracze Widawskie – rozbiórka wału (Obiekt WWW nr 46.2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: