Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontakt

  

Jednostka Realizująca Projekt
PGW Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel. (71) 337 88 00
fax. (71) 328 50 48
e-mail: wroclaw@wody.gov.pl
wroclaw.rzgw.gov.pl

 
Biuro Projektu
Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
ul. Podwale 62 A pok.103
50-010 Wrocław
tel. (71) 360 18 80
fax. (71) 360 18 93
e-mail: sekretariat@odra-wroclaw.pl
 
 

Konsultant PGW Wód Polskich, RZGW we Wrocławiu:


Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
www.sweco.pl

Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek
Usług Ekologicznych Sp. z o.o.

ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław
www.ekocentrum.pl

Artelia Sp. z o.o.
(Artelia Group)
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa
www.pl.arteliagroup.com

Pozostałe instytucje zaangażowane w realizację Projektu:

Biuro Koordynacji Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej
Dorzecza Odry i Wisły
53-123 Wrocław
Al. Jaworowa 9-11
tel. (71) 787 86 90
www.odrapcu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: