Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Spotkanie dotyczące nieruchomości położonych na terenie Psar, Krzyżanowic i Szymanowa - 02.07.2015r.

Z A P R O S Z E N I E

DLA MIESZKAŃCÓW PSAR, KRZYŻANOWIC I SZYMANOWA

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców – właścicieli nieruchomości położonych na terenie Psar, Krzyżanowic i Szymanowa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2015r. w godzinach 10:00 – 18:30 w budynku Szkoły Podstawowej w Psarach, ul. Główna 40.

Celem spotkania jest zapoznanie zainteresowanych z wycenami zawierającymi wysokości odszkodowań za zajęcia nieruchomości w obszarze realizacji kontraktu budowlanego – Modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Widawy.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o realizacji projektu, o aktualnym stanie sprawy rozpatrywania odwołań od decyzji nr 25/14 i 26/14 przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz będzie możliwe podpisanie protokołów uzgodnienia wysokości odszkodowań za zajęcia czasowe i protokołów przejęcia nieruchomości.

W przypadku gdyby zainteresowane osoby oczekiwały rozszerzenia zakresu informacji prosimy o kierowanie pytań na adres mailowy: wwwpiu@dzmiuw.wroc.pl do dnia 30.06.2015r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: