Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Podpisanie umów z Wykonawcami kontraktów Komponentu B3 - Przebudowy kanału ulgi Odra-Widawa

Dnia 23 września 2014r. w siedzibie Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry odbyło się uroczyste podpisanie kontraktów wchodzących w skład Komponentu B3. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu reprezentowany przez Panią Dyrektor Joannę Gustowską zawarł umowy z wykonawcami robót budowlanych dwóch kontraktów w ramach Przebudowy kanału ulgi Odra-Widawa, tj.:

Kontrakt B3-1 Odcinek: Przelew Odra - Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)
Kontrakt wykona firma SKANSKA S.A. za kwotę 225,4 mln zł wraz z podatkiem VAT. W zakres kontraktu wchodzi m.in. wykonanie jazu klapowego, budowa nowych, przebudowa i modernizacja istniejących wałów, rozbiórka i budowa mostów, roboty nawierzchniowe i drogowe oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. Prace realizowane będą przez 720 dni od daty rozpoczęcia robót.

Kontrakt B3-2 Odcinek: Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry
Kontrakt wykona firma Mota – Engil Central Europe S.A. za kwotę 158,8 mln zł wraz z podatkiem VAT. W zakres kontraktu wchodzi m.in. budowa nowych, przebudowa i modernizacja istniejących wałów, rozbiórka i budowa mostów, roboty nawierzchniowe i drogowe oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. Prace realizowane będą przez 720 dni od daty rozpoczęcia robót.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: