Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

UWAGA !!!

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z tym dniem wynikające z ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami PGW Wód Polskich.

Poniżej przedstawiamy dane Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00 – 844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

W ramach struktur organizacyjnych nowo-utworzonego podmiotu istnieje jednostka organizacyjna w postaci Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Norwida 34, pod którą będzie działała Jednostka Realizująca Projekt.
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 -15:00
tel. +48 71 337 88 00, fax +48 71 328 50 48

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: