Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego – wrzesień 2016r.

2016-11-14

W dniach 26.09-01.10.2016r.  miała miejsce kolejna okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), której celem był monitoring postępu realizacji kontraktów Modernizacji WWW oraz prawidłowości prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Tematem misji były ocena postępu realizacji robót budowlanych na kontraktach B3-1 oraz B3-2, a także monitoring działań kompensacyjnych, łagodzących i monitoringowych wynikających z planów zarządzania środowiskiem (pzś) oraz monitoring aktualnego stanu i działań związanych z tzw. Planem Działań (ang. RAP - Resettlement Action Plan) dotyczącym procesu pozyskania  nieruchomości na cele inwestycyjne prowadzonego w poszanowaniu zasad współżycia społecznego, zgodnie z polskim prawem i międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, Biura Koordynacji POPDO, DZMiUW we Wrocławiu oraz Konsultanta wsparcia technicznego. Poza przedstawicielami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu OPDO, w spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli również reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO.

Trwają prace na poszurze jazu klapowego, wykonano częściowo wykopy pod narzuty,  ubezpieczenie brzegu prawego oraz zagospodarowano brzeg lewy jazu klapowego.

Prowadzony jest nadzór archeologiczny. W ocenie nadzoru archeologicznego nie stwierdzono materiałów posiadających cechy charakterystyczne dla substancji zabytkowej.

Kompensacja. Staw wykonano zgodnie z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej pod nadzorem herpetologa.

Łąka kompensacyjna po skoszeniu w sierpniu 2016r.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: