Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego - wrzesień 2013r.

W dniach 16.09.2013 – 20.09.2013 miała miejsce kolejna okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), której celem była ocena postępu prac oraz prawidłowości prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). W spotkaniach dotyczących bieżącego stanu realizacji Projektu wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, Biura Koordynacji POPDO, DZMiUW we Wrocławiu oraz Konsultanta wsparcia technicznego. Spotkania koncentrowały się na  ocenie aktualnego postępu robót budowlanych na czterech kontraktach oraz na wypracowaniu
i udoskonalaniu  spójnego systemu monitoringu kontraktów wchodzących w skład POPDO. Odbyły się również wizyty na terenach budowy i przebudowy wałów odrzańskich objętych projektem Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Poza przedstawicielami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu OPDO, w spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli również reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
W dniach 16.10.2013 - 18.10.2013 oraz na przełomie listopada i grudnia 2013r. planowane są kolejne wizyty przedstawicieli Banku Światowego dotyczące również takich obszarów jak rozpoczęte i prowadzone postępowania przetargowe dotyczące realizacji II etapu Projektu MWWW - Komponentu B3  – Budowy kanału ulgi Odra-Widawa, proces pozyskiwania nieruchomości niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji oraz wdrażanie działań określonych w Planach Zarządzania Środowiskiem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: