Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy monitorująca Projekt OPDO

   W dniach 14.05.2014 – 20.05.2014 odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Podobnie jak podczas poprzednich wizyt ocenie podlegał postęp prac oraz prawidłowość prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). W spotkaniach pod przewodnictwem Biura Koordynacji Projektu OPDO, poza Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW), udział wzięli reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO, tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu oraz Konsultanci wsparcia technicznego. Spotkania na temat oceny aktualnego postępu robót budowlanych na obiektach odrzańskich poprzedziła całodniowa wizyta terenowa obejmująca szeroki front robót na  realizowanych kontraktach odrzańskich oraz obiektach przygotowywanych do realizacji przez DZMiUW w ramach przebudowy kanału przerzutowego Odra- Widawa. Równolegle do wizji technicznej odbyły się sesje paneli tematycznych tj. środowiskowego oraz nieruchomościowego.

   Podczas spotkań w siedzibie Biura Koordynacji Projektu OPDO szczegółowo omówiono zaawansowanie robót budowlanych w nawiązaniu do wspólnie wypracowanego Systemu Monitoringu Kontraktów. Szczególną uwagę poświęcono prowadzonym postępowaniom przetargowym dotyczącym realizacji II etapu Projektu MWWW - Komponentu B3  – „Przebudowy kanału ulgi Odra-Widawa”, zagadnieniom związanym z trwającymi procedurami uzyskiwania pozwoleń na realizację oraz  pozyskiwaniu nieruchomości  na potrzeby inwestycji.

    Spotkania panelu środowiskowego dotyczyły weryfikacji prawidłowości realizowanych działań Wykonawców zawartych w obowiązujących Planach Zarządzania Środowiskiem wraz z weryfikacją prowadzonych działań w terenie oraz zaawansowania działań środowiskowych dla planowanego komponentu B3 (obiekty widawskie).

    Podczas spotkań panelu nieruchomościowego przeanalizowano postęp przejmowania nieruchomości pod realizację inwestycji wraz z analizą procesu regulowania odszkodowań. Jednocześnie szczególną uwagę poświęcono działaniom pozyskiwania nieruchomości pod obiekty widawskie z identyfikacją działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań społecznych w związku z realizacją Projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: