Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy

W dniach 13.05.2013 – 24.05.2013 miała miejsce okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, której celem była ocena postępu prac oraz prawidłowości prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Przedstawiciele Banku Światowego, Biura Koordynacji POPDO, DZMiUW we Wrocławiu oraz Konsultanta wsparcia technicznego wzięli udział w szeregu spotkań dotyczących stanu realizacji w takich obszarach jak: rozpoczęte i prowadzone postępowania przetargowe, proces pozyskiwania nieruchomości niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji, prowadzenie robót budowlanych oraz nadzór nad nimi oraz wdrażanie działań określonych w Planach Zarządzania Środowiskiem. Odbyły się również wizyty na terenach budowy i przebudowy wałów odrzańskich objętych projektem Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w celu oceny aktualnego postępu robót budowlanych na czterech kontraktach. Podczas  Misji skierowano również szczególną uwagę na zaawansowanie prac przygotowawczych do rozpoczęcia robót budowlanych w ramach przebudowy kanału przerzutowego Odra – Widawa.
Poza przedstawicielami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu OPDO, w spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli również reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Biuro Koordynacji Projektu OPDO

Wizyta terenowa - Kontrakt B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice - Siedlce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: