Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego – marzec 2015r.

W dniach 23.03.2015r. – 25.03.2015r. miała miejsce kolejna okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), której celem była ocena postępu prac oraz prawidłowości prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Głównym tematem misji było podsumowanie zrealizowanych robót w ramach czterech zakończonych kontraktów Komponentu B1 - Modernizacja obwałowań Odry oraz działania związane z rozpoczęciem realizacji dwóch kontraktów Komponentu B3 - Przebudowa Kanału Ulgi Odra-Widawa.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, Biura Koordynacji POPDO, DZMiUW we Wrocławiu oraz Konsultanta wsparcia technicznego. Uczestnicy wzięli udział w wizytach na terenach budowy realizowanych zadań objętych projektem Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego , a także terenach przeznaczonych pod przyszłe obiekty realizowane w ramach Komponentu B3.

Poza przedstawicielami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu OPDO, w spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli również reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: