Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Misja Banku Światowego – maj 2016r.

W dniach 17-20.05.2016r.  miała miejsce kolejna okresowa wizyta przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego), której celem był monitoring postępu realizacji kontraktów Modernizacji WWW oraz prawidłowości prowadzonych działań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO). Głównym tematem misji były ocena postępu realizacji DZIAŁAŃ KOMPENSACYJNYCH, ŁAGODZĄCYCH I MONITORINGOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) oraz monitoring aktualnego stanu i działań związanych z tzw. Planem Działań (ang. RAP - Resettlement Action Plan) dotyczącym procesu pozyskania  nieruchomości na cele inwestycyjne prowadzonego w poszanowaniu zasad współżycia społecznego, zgodnie z polskim prawem i międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Banku Światowego, Biura Koordynacji POPDO, DZMiUW we Wrocławiu oraz Konsultanta wsparcia technicznego. Poza przedstawicielami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu OPDO, w spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli również reprezentanci pozostałych jednostek realizujących Projekt OPDO.

Realizacja nowych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 ha.

Staw wykonano zgodnie z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej pod nadzorem herpetologa. W kwietniu  br. nadzór herpetologiczny kontrolował staw. Kontrola potwierdziła, że prace zakończyły się sukcesem. Staw na wiosnę został napełniony, zaobserwowano przystąpienie do rozrodu kilku gatunków płazów.

Łąka kompensacyjna – poletko z roślinami zielnymi. Na poletkach wysadzono blisko 20 gatunków roślin.

Nasadzenia leśne – udane przyjęcie się sadzonek z jesieni 2015r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: