Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego - postęp prac

2016-11-02

W październiku br. Wykonawca kontynuował prace związane z wykonywaniem stożka P5. Zakończono betonowanie kap chodnikowych na obiekcie. Ponadto kontynuuje się prace nad ułożeniem izolacji z papy zgrzewalnej. Dokończone zostały prace nad instalacją kolektora odwodnienia. Zakończono prace przy drenażu poprzecznym pod kapami z geowłókniny obtoczonej grysem. Rozpoczęto wykonanie barieroporęczy ochronnej. W całym projektowanym zakresie wykonano krawężnik mostowy kamienny. Kontynuowane są prace nad montażem rur osłonowych oraz studzienek rewizyjnych instalacji obcych w kapach chodnikowych. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na obiekcie. Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu. W zakresie robót drogowych w bieżącym okresie Wykonawca prowadził roboty ziemne – formowano oraz zagęszczano nasypy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: