Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego - postęp prac

2016-10-03

Wykonawca kontynuował prace związane z wykonywaniem stożka P5. Zamontowane zostało zbrojenie kapy chodnikowej, rozpoczęto montaż kotew barier ochronnych. Ponadto zakończono układanie warstwy odcinającej na płytach przejściowych. Trwają prace przy wykonywaniu drenażu za przyczółkami – podłączono drenaż do studni P1, planowane jest podłączenie po stronie P5. Rozpoczęto prace przy drenażu poprzecznym pod kapami z geowłókniny. W zakresie wyposażenia mostu – rozpoczęto montaż rur osłonowych oraz studzienek rewizyjnych instalacji obcych w kapach chodnikowych. Wykonywano ponadto podwalinę stożka P1 (strona prawa) oraz P5 (strona prawa). Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu.
W zakresie robót drogowych w bieżącym okresie Wykonawca prowadził roboty ziemne – wykonywano wykopy, formowano i zagęszczano nasypy oraz układano geosyntetyk.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: