Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego - postęp prac

2016-09-14

Wykonawca Kontraktu B3-2 - Mota-Engil CE S.A. przystąpił do prac związanych z wykonaniem nasypów przy obiekcie. Trwa montaż kotew talerzowych oraz zbrojenia kap chodnikowych. Układana jest także stabilizacja na płycie przejściowej P5. Zamontowane zostały deski gzymsowe na ustroju nośnym obiektu. Zakończono zabezpieczanie powierzchni betonowych podziemnych części podpór, skrzydeł, płyt przejściowych i koryt odwodnienia oraz ułożono warstwę odcinającą przy przyczółkach P1 i P5. Wykonana została izolacja z papy zgrzewalnej płyt przejściowych. Wykonano  również drenaż za przyczółkiem P5. Zamontowane zostały elementy odwodnienia za przyczółkiem P5 oraz krawężnik na ustroju nośnym. W zakresie robót drogowych trwają roboty ziemne - wykopy, formowanie i zagęszczanie nasypów oraz układanie geosyntetyku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: