Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego - postęp prac

2016-08-09

Wykonawca Kontraktu B3-2 - Mota-Engil CE S.A. zakończył rozbiórkę podparcia ustroju nośnego obiektu oraz deskowania poprzecznic. Ułożono izolację z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi wraz z warstwą ochronną. Wykonano zasypki za przyczółkiem do poziomu płyt przejściowych. Ułożono beton płyt przejściowych, wykonano korytka dla drenażu izolacji płyty  pomostowej wraz z wykonaniem hydroizolacji tych elementów. Zakończono montaż wpustów mostowych, sączków  odwodnieniowych oraz ustawiono krawężnik granitowy od strony dolnej wody. Rozpoczęto montaż desek gzymsowych na obiekcie. Dostarczono dylatacje modułowe obiektu oraz przygotowano wnęki do osadzenia dylatacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: