Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Przebudowa mostu drogowego Pęgowskiego

2017-05-10

W dniu 03.05.2017r. udostępniono dla ruchu kołowego Most Pęgowski w ciągu drogi nr 342.

Ponadto w kwietniu br. Wykonawca Kontraktu B3-2 - MOTA-ENGIL CE S.A. prowadził prace związane z ubezpieczeniem międzywala i brzegów rzeki obejmujące m.in. zdjęcie humusu, wykopy pod ubezpieczenie, ułożenie geowłókniny oraz narzut z kamienia. Realizowano roboty zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. Wykonano szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych. Prowadzono prace związane z wykonaniem nawierzchni – ściek, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchni kap chodnikowych z żywic epoksydowo-poliuretanowych. Wykonywano umocnienie skarp z prefabrykatów betonowych. Zamontowano studzienki rewizyjne bez pokryw. W ramach robót drogowych wykonywano nawierzchnię z kruszywa stabilizowaną mechanicznie. Zamontowano bariery oraz barieroporęcze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: