Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Obiekt WWW nr 42.2 - Most Widawski, Estakada Psarska

2017-05-10

W dniu 03.04.2017r. udostępniono dla ruchu kołowego Most Widawski oraz Estakadę Psarską w ciągu drogi krajowej nr 5.

Ponadto w kwietniu br. Wykonawca Kontraktu B3-2 - MOTA-ENGIL CE S.A. w zakresie ob. WWW nr 42.2 wykonał ściek - w tym asfalt twardolany, uszczelnienie styków taśmą bitumiczną oraz nawierzchnię na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowo-poliuretanowej. W ramach robót drogowych wykonywano profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; ułożono warstwę odsączającą z piasku gruboziarnistego oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Wykonana została również nawierzchnia z kostki brukowej oraz obrzeża betonowe. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Wykonano oznakowanie poziome. Rozpoczęto działania mające na celu rozbiórkę tymczasowego objazdu. Prowadzona była również przebudowa oświetlenia mostu oraz budowa gazociągu z rur stalowych.

W zakresie ob. WWW nr 43 prowadzone były prace nad korytowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwą odsączającą oraz podbudową z kruszywa łamanego; ułożono też nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Układano obrzeża betonowe. Wykonywano murki oporowe stożków po stronie lewej obiektu wraz z nasypami stożków. Prowadzono przebudowę gazociągu z rur stalowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: