Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - obiekt WWW nr 42.2 - Most Widawski

2016-12-19

W listopadzie br. Wykonawca Kontraktu B3-2 - MOTA-ENGIL CE S.A. kontynuował prace związane z wykonaniem przyczółków – zabetonowano skrzydło technologiczne oraz zakończono betonowanie płyt przejściowych. Trwał również montaż kolektorów odwodnienia oraz układanie nawierzchni z żywicy epoksydowo-poliuretanowych na kapach chodnikowych. Ponadto montowane były bariery ochronne oraz balustrady typu miejskiego. Rozpoczęto budowę sieci MTKK – wykonano ciąg rurowy oraz studnie kablowe między obiektami mostowymi. Trwa budowa gazociągu z rur stalowych izolowanych w wykopie oraz w rurach ochronnych stalowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: