Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - obiekt WWW nr 42.2 - Most Widawski

2016-10-03

Wykonawca kontynuował prace związane z wykonywaniem nasypów przy obiekcie – wykonano stożek P1 prawy i P2 prawy do poziomu płyt przejściowych oraz zasypkę pod płytę przejściową P1 i P2. Ułożony został beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1 i P2. Po prawej stronie zamontowano deski gzymsowe na ustroju nośnym. Rozpoczęto też wykonywanie izolacji przęsła z powłoki asfaltowo-polimerowej. Rozpoczęto wykonanie drenażu za przyczółkami oraz montowanie dylatacji i barier ochronnych. Rozpoczęły się również prace na projektem próbnego obciążenia konstrukcji.
W zakresie robót drogowych trwa formowanie nasypów – wykonano materac z warstwą wyrównawczą pomiędzy obiektami WWW nr 42.2 i 43.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: