Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - montaż konstrukcji stalowej na Moście Widawskim

2016-08-08

Wykonawca kontynuował prace związane z montażem i scalaniem konstrukcji stalowej. Prowadzone były prace antykorozyjne styków montażowych, wykonano montaż wpustów, rur osłonowych stalowych pod kapą chodnikową na stronie prawej, wsporników pod gazociąg oraz rur ze stali nierdzewnej pod instalację oświetleniową. Ponadto wykonano oporniki pod umocnienie stożków na podporze P1 i P2 strony prawej. Na podporze P2 wykonano zasypkę stożka oraz przyczółka do poziomu płyt przejściowych. Ułożono beton wyrównawczy pod płytę przejściową na podporze P2. Wykonano zbrojenie oraz ułożono beton płyty przejściowej na podporze P2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: