Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - montaż konstrukcji stalowej na Moście Widawskim

Wykonawca robót budowlanych Kontraktu B3-2 - Mota-Engil CE S.A.  przystąpił do montażu konstrukcji stalowej na obiekcie WWW nr 42.2 - moście drogowym w miejscowości Widawa.

Most Widawski jest to jednoprzęsłowy most łukowy ze ściągiem, z jazdą dołem, o spawanej konstrukcji stalowej, ze stalową płytą pomostową ortotropową. Most oparty jest na masywnych żelbetowych przyczółkach, posadowionych pośrednio na palach wierconych, wielkośrednicowych.

Podstawowe parametry techniczno-użytkowe projektowanego obiektu przedstawiają się następująco:

- klasa nośności wg PN-S-10030:1985 A (500 kN)
- rozpiętość teoretyczna przęsła 54.00 m
- rozpiętość przęsła w świetle (światło poziome netto) 52.50 m
- długość całkowita konstrukcji nośnej 55.32 m
- długość całkowita obiektu (ze skrzydłami) 67.00 m
- szerokość całkowita obiektu 19.20 m
- ukos konstrukcji obiektu 90°
- ciężar konstrukcji stalowej 516 Mg