Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - Estakada Psarska - postęp prac

2016-10-04

Wykonawca prowadził prace związane z wykonywanie nasypów przy obiekcie – wykonano zasypkę za przyczółkami do poziomu spodu warstwy podkładowej kap chodnikowych na skrzydłach obiektu wraz ze stożkami po stronie prawej do tego samego poziomu. Ułożony został beton podkładowy, trwa betonowanie kap chodnikowych. Trwa też montaż kotew barier ochronnych, krawężników mostowych oraz rur osłonowych instalacji obcych. Rozpoczęto prace nad projektem próbnego obciążenia obiektu.
W zakresie robót drogowych wykonano materac z warstwą wyrównawczą pomiędzy obiektami WWW nr 42.2 i 43.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: