Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-2 - betonowanie ustroju nośnego estakady Psarskiej

2016-09-06

W sierpniu br. Wykonawca Kontraktu B3-2 - Mota-Engil CE S.A. zamontował deski gzymsowe na ustroju nośnym obiektu. Wykonywano zabezpieczenie powierzchni betonowych izolacją - powłokową epoksydowo-bitumiczną.  Wykonano korytko drenarskie wraz z izolacją, warstwę odcinającą oraz przygotowano rury drenaraskie do montażu. Zakończono prace przy drenażu poprzecznym pod kapami z geowłókniny otoczonej grysem. Zamontowany został kolektor w zasypce za przyczółkiem P1 i P3 bez odcinków  do podłączenia studni. Trwają również prace przy wykonywaniu dylatacji – zamontowana została dylatacja jednomodułowa, trwa przygotowanie do zabetonowania. Zamontowany został krawężnik na ustroju nośnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: