Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 - Rozpoczęcie robót budowlanych na mostach drogowych B. Krzywoustego

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na mostach drogowych w ciągu ul. B. Krzywoustego. Wykonawca Kontraktu B3-1 Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) – Skanska S.A. zgodnie z harmonogramem przystąpiła do robót budowlanych związanych z przebudową mostów drogowych (północnego oraz południowego) w ciągu ul. B. Krzywoustego. W związku z planowanym zakresem prac konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego i uzgodnionego planu organizacji ruchu tak aby możliwie zminimalizować niedogodności związane z ograniczoną przepustowością mostów dla ruchu drogowego.
Wstępne etapy organizacji ruchu, które wprowadził Wykonawca umożliwiły realizację prac przygotowawczych:

- etap związany z wyłączeniem z ruchu pasa wewnętrznego (od strony pasa rozdziału) zarówno na jezdni północnej jak i południowej jednocześnie.
Wykonywane na tym etapie prace:
•    odcinek wodociągu w pasie rozdziału od strony miasta
•    zabicie ścianki z larsenów zabezpieczającej jezdnię północną
•    wykonanie nawierzchni tymczasowej na pasach rozdziału
•    klamrowanie belek
•    przebudowa kap chodnikowych

- etap polegający na przełożeniu ruchu na jezdnię północną - 26 czerwca 2015r.
Planowane na tym etapie prace Wykonawcy:
•    rozbiórka i wybudowanie nowego mostu południowego
Termin rozpoczęcia II etapu uzależniony jest od zakończenia robót określonych przez Wykonawcę w poprzednim etapie – prognozowany data zmiany organizacji ruchu mieści się w przedziale: 19.06.2015r. – 03.07.2015r.

Wprowadzona do tej pory przez Wykonawcę organizacja ruchu umożliwia prace związane z przełączeniem wodociągu w jezdni północnej,  przebudowę obiektu północnego zgodnie z projektem mostowym, poszerzenia poboczy jezdni przed i za obiektem oraz zabicie punktów zakotwień dla ściany zabezpieczającej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: