Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 - realizacja mostów drogowego i kolejowego w ciągu ul. Swojczyckiej

2016-12-19

W listopadzie 2016r. Wykonawca Kontraktu B3-1 - SKANSKA S.A. zakończył prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego podpór, położono 3 warstwy żywic na kapach, osadzono repery kontrolne, ułożono warstwę ścieralną masy, zamontowano schody skarpowe. Trwał montaż barier energochłonnych, oświetlenia i umacnianie skarp i stożków przyczółków.

W zakresie obiektu kolejowego zakończono malowanie podpór i montaż geodezyjnych reperów kontrolnych. Trwały prace porządkowe przed odbiorem eksploatacyjnym.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: