Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 - przełożenie ruchu kołowego na południową nitkę Mostów B. Krzywoustego

2016-08-07

W drugiej połowie lipca Wykonawca Kontraktu B3-1 - SKANSA S.A. przystąpił do wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego. Wykonano warstwę ścieralną w części jezdnej wraz z dojazdami do obiektu. Wykonano nawierzchnię na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej. Zamontowano bariery energochłonne oraz balustrady. Zamontowano słupy oświetlenia drogowego. Przeprowadzono obciążenia próbne obiektu. Wprowadzono kolejny etap ORZ i tym samym udostępniono południową nitkę Mostu B. Krzywoustego na potrzeby ruchu kołowego. Jednocześnie prowadzone są roboty przygotowawcze do rozbiórki nitki północnej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: