Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 - prace przygotowawcze do montażu ustroju nośnego mostów drogowego i kolejowego w ciągu ul. Swojczyckiej

2016-08-07

Wykonawca Kontraktu B3-1 - SKANSKA S.A. zakończył demontaż ścianek zabezpieczających doły fundamentowe. Zakończono wykonanie korpsusów podpór P1 do P5. Wykonano ciosy podłożyskowe i osadzono łożyska. Wykonano izolację cienkowarstwowe i zasypano fundamenty oraz większość korpsuów podpór skrajnych. Trwa przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych ustroju nośnego mostu drogowego w ciągu ulicy Swoczyckiej.

Prace przy obiekcie kolejowym obejmowały wykonanie izolacji cienkowarstwowej i zasypanie fundamentów oraz większości korpsuów podpór skrajnych. Wykonano ciosy podłożykowe i ustawiono łożyska. Ustawiono konstrukcję stalową ustroju nośnego w na podporach (trwa jej rektyfikacja i scalanie).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: