Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kontrakt B3-1 - montaż ustroju nośnego mostów drogowego i kolejowego w ciągu ul. Swojczyckiej

2016-09-05

Wykonawca Kontraktu B3-1 - SKANSKA S.A. przystąpił do montażu ustroju nośnego mostu drogowego i kolejowego w ciągu ulicy Swoczyckiej. Na obiekcie mostowym ukończono montaż podparcia pod belki prefabrykowane i zamontowano je. Trwa zbrojenie ustroju nośnego, oraz płyt przejściowych.

Na obiekcie kolejowym scalono konstrukcję stalową ustroju nośnego, wykonano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz montaż konsol chodników technicznych. Wykonano drenaże podpór skrajnych oraz strefy przejściowe. Ułożono podsypkę tłuczniową na dojeździe do mostu oraz moście. Trwa montaż nawierzni kolejowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: