Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Konferencja na temat Modernizacji WWW

W dniu 02.10.2013r. w hotelu "Wodnik" odbyła się konferencja poświęcona prezentacji Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego będącego elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Na zaproszenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w konferencji wzięli udział m.in. Wojewoda Dolnośląski pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry Aleksander Marek Skorupa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec w towarzystwie członka Zarządu Włodzimierza Chlebosza oraz  Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektu OPDO Bogdan Nowak. Na konferencji nie zabrakło również przedstawicieli szeregu instytucji zaangażowanych w realizację Projektu, których obecność podkreśliła Dyrektor Joanna Gustowska otwierając spotkanie. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiającym genezę, założenia oraz cele całego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry głos zabrali kolejno Kierownik Projektu po stronie DZMiUW Anna Sieradzka,  przedstawiciel Konsultanta Pomocy Technicznej Dariusz Figura, a także przedstawiciele Wykonawców robót wprowadzając zebranych w proces realizacji czterech kontraktów wchodzących w zakres Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Omówione zostały prowadzone roboty w obszarze modernizacji obwałowań Odry i polderów zalewowych na terenie gmin Oława, Siechnice, Czernica oraz Wrocław na długości ponad 50 km. Ostatnim etapem konferencji była wizyta uczestników na terenie wybranych obiektów WWW.

Relacje z konferencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: