Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Kompensacje przyrodnicze dla Kontraktu B3-1 – wykonanie stawu dla rozrodu płazów

W ramach realizacji Kontraktu B3-1 Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) Wykonawca zobowiązany był do wykonania tzw. kompensacji przyrodniczej, polegającej na odtworzeniu stawu, jako dogodnego miejsca rozrodu płazów. Warunki realizacji tej inwestycji określa punkt II.1.1.2 decyzji środowiskowej z dnia 31.01.2012 r. o nr WOOŚ.4233.1.2011.ŁCK, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także zapisy Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), w szczególności Planu Zadań Łagodzących. Cytując punkt 2.1.16 Decyzji Środowiskowej z dnia 31.01.2012 r. o nr WOOŚ.4233.1.2011.ŁCK, należało: ,,Za zniszczenie siedlisk płazów o powierzchni 0,71 ha (…), wykonać nowe zbiorniki wodne o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 ha. Zbiorniki powinny mieć parametry dogodne dla rozrodu płazów: głębokość do 1-1,5 metra w najgłębszym miejscu, tak by raz na kilka lat wysychały, nachylenie skarp zbiorników około 1:3 - 1:5 zarówno nad lustrem jak i pod lustrem wody. Na jednym z brzegów należy wykonać płycizny, a brzegi przeciwległe należy obsadzić krzewami. Zbiorników nie zarybiać.’’

Realizacja prac przebiegała pod stałym nadzorem herpetologicznym. Przed przystąpieniem do robót na wybranym terenie istniał staw, który z czasem całkowicie się zamulił i porósł trzciną pospolitą. Podczas wykonywania prac z dna zbiornika został wybrany namuł oraz trzciny, dno i skarpy stawu zostały ukształtowane zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Pochylenie skarp ukształtowano w stosunku od 1:3 do 1:5 m. Zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej roboty wykonano przed sezonem rozrodczym płazów, do minimum ograniczono również zakres wycinek drzew i krzewów. Dno zbiornika ukształtowano w taki sposób, iż utworzono kilka różnych platform o różnej głębokości zalewu wodą. Wokół stawu rosną liczne wierzby krzewiaste oraz tarnina, w związku, z czym nie było konieczności dodatkowego obsadzania brzegów krzewami.

 

Fot. 1. Zachodnia część nowo wybudowanego stawu. Widoczne bardzo łagodne skarpy brzegowe.