Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

II Konferencja na temat Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

        W dniu 04.07.2014r. w hotelu Wodnik odbyła się kolejna konferencja poświęcona prezentacji Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego będącego elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W konferencji wzięli udział m.in. Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz pełniący jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Programu dla Odry, Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu OPDO prof. Janusz Zaleski oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz. Podczas konferencji omówiony został aktualny stan zaawansowania realizacji kontraktów odrzańskich. Zaprezentowano również zagadnienia związane z czynnikami środowiskowymi determinującymi realizację Projektu oraz planowane działania związane z rozpoczęciem robót budowlanych II etapu Przebudowy Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej m. Wrocławia - Komponentu B3 (Przebudowa kanału ulgi Odra – Widawa).

ZOBACZ MATERIAŁY Z KONFERENCJI

Fot. Konferencja z dnia 04.07.2014, mat. DZMIUW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: