Skuteczna
Ochrona przed powodzią

Ochrona mieszkańców Dorzecza Odry to główny cel jaki przyświeca realizowanemu projektowi. Oprócz tego, wprowadzane zmiany mają zabezpieczyć środowisko naturalne dorzecza.

Czytaj więcej

Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wrocławski Węzeł Wodny ma za zadanie chronić mieszkańców Dorzecza Odry przed powodziami i skutkami zalań. Aby podnieść skuteczność działania Węzła zdecydowano się na jego odbudowę i modernizację.

Czytaj więcej

Akceptacja „Planu Działań” (ang. RAP) przez Bank Światowy

zdj. DSDIK

W dniu 25.06.2013r. Bank Światowy zaakceptował przekazaną przez DZMiUW we Wrocławiu uaktualnioną wersję RAP (ang. Resettlement Action Plan) – Planu Działań. Dokument uległ aktualizacji wynikającej ze zmian rynkowych cen nieruchomości pozyskiwanych na cele inwestycyjne. Tym samym dokument ten stał się oficjalnym, aktualnym raportem RAP.
Celem przygotowanego dokumentu jest zapewnienie, aby proces pozyskania nieruchomości na cele inwestycyjne, był prowadzony w poszanowaniu zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z polskim prawem i międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

X

Właściciel tej domeny korzysta z plików cookies w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki cookies wykorzystywane są w zgodzie z obowiązującym prawem. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie tych plików dokonują Państwo poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (zakres prywatności).

Pliki cookies dzielą się na trzy rodzaje:

Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Pliki nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce.

Możecie Państwo samodzielnie określać warunki stosowania plików cookies. Informacje na temat zastosowania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajdują się pod poniższymi linkami: